اثر تیپ شخصیتی من در زندگی


از اهمیت و تاثیر شناخت شخصیتمان در زندگی تا به اینجا صحبت های زیادی کردیم. از تمام سایه ها و  نقاط تاریک زندگی که این شناخت روشنشان میکند هم گفتیم. اما حالا میخواهیم به اثر این تیپ شخصیتی حاصل از تست mbti، بپردازیم.

افراد با ویژگی تفکر

افراد با صفت غالب تفکر(T)،

  1. در پی یافتن منطق و استدلال های منطقی هستند
  2.  به جای دلشان به ذهنشان تکیه می کنند.
  3. آنها تمام تلاش خود را برای حافظت از عواطف خود انجام می دهند، آنها را از دنیای خارج محافظت می کنند و مطمئن می شوند که به وضوح قابل مشاهده نیستند.

با این حال ، این بدان معنا نیست که این نوع خونسرد و بی تفاوت هستند. این افراد به اندازه افراد متفاوت با خود احساسات دارند اما با منطق خود سعی بر غلبه به آن دارند.

افراد با ویژگی احساسات

در مقابل افراد متفکر، افراد دارای ویژگی احساسات(F)،

  1. قلب وعواطف خود را دنبال می کنند، کمتر در مورد پنهان کردن آنها اهمیت می دهند.
  2. از نظر آنها، ما نباید از گوش دادن به احساسات درونی خود و به اشتراک گذاشتن آنها با دیگران بترسیم. شاید همین موضوع آنها را بیشتر دلسوز و حساس نشان میدهد.
  3. آنها ترجیح می دهند با یکدیگر همکاری کنند تا رقابت. اکثر اوقات برای این افراد احساس، اصول و آرمانشان، بسیار مهمتر از موفقیت حرفه ای است.

اما اصل مطلب

شمایی که این مطلب را میخوانید در کدام مرحله از زندگیتان قرار دارید؟ دانش آموزید؟ شاید هم از والدین افراد محصل هستید؟ تا به حال به دلایل انتخاب مسیر تحصیلی فکر کردید؟ شکست ها را تحلیل کردید تا به سرچشمه آن برسید؟ اگر شما هم عضوی از جامعه ای هستید که سیستم آموزشی آن هنوز در زمینه روانشناسی و خودشناسی تقویت نشده است، احتمالا این مورد مهم را جا انداختید!

اهمیت تست شخصیت شناسی در همه جا

به مغازه ای که میروید برای انتخاب لباس، حتما به سایز آن توجه میکنید. یک پیراهن هر چقدر هم زیبا وقتی به سایز شما نخورد، مناسب شما نیست. چرا فکر میکنید برای سایر انتخاب هایتان اینطور نیست؟ مگر نه اینکه تیپ شخصیتی شما، سایز خلق و خوی شماست؟ اما ما در انتخاب های زندگیمان در نظرش نمیگیریم.

فکر میکنیم که خودشناسی و شخصیت شناسی ما صرفا در زمینه های روانشناسی و روان شناختی تاثیر دارد، در حالی که تیپ شخصیتی من، باید معیار تمام انتخاب های شخصیت من باشد!

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟