درباره میلوژی


مجموعه ای که با عنوان میلوژی پیش روی شماست ، حاصل مطالعات ، تاملات و تلاش های چندین ساله ایست که به شکل پیوسته پیرامون شناخت، و معرفی بهتر ویژگی های شخصیتی افراد به خود و سپس به اطرافیان به انجام رسیده است.

میلوژی ، مجموعه ابزارهایی علمی-عملی ست که امکان شناخت عمیق تر از خود و تصمیم سازی ، برنامه ریزی و پایش گام به گام بر مبنای شناخت را برای شما فراهم می آورد. میلوژی یک ماشین نیست بلکه سیستمی ترکیبی از ماشین و انسان است که سعی می کند نیازهای خودشناسی، تصمیم گیری و هدایت گری اعضای خود را بر پایه تکنیک های جدید برآورده سازد .

میلوژی سعی دارد تا با همراه کردن دانش های مختلف و روشهای آماری-تحلیلی نوین و همچنین بهره گیری از حوزه خودآگاه افراد، نمایی هرچه واقعی تر به کسانی که می خواهند خود و دیگران را بهتر بشناسند ارائه دهد.

از نگاه کارشناسان و مشاوران میلوژی و براساس مصاحبه های متعدد کاربری که در طول روال پروژه انجام گرفته بسیاری از تصمیم گیری های نادرست، آزمون و خطای مکرر، از دست دادن فرصت های مختلف، ناسازگاریهای عاطفی و خانوادگی،عدم رضایت شغلی و ... ریشه در عدم شناخت و یا شناخت ناقص از ابعاد شخصیت فرد دارد.
این سیستم برای برقراری ارتباطی صمیمانه و لذت بخش با کاربر از تکنیکهای بازیگونگی (Gamification) و به کار گیری عبارات با لحن محاوره بهره میبرد .

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟