خلاقیت در هر شخصیت


خلاقیت

خلاقیت یا در واقع آفریدن چیزی از دیگری است، به شکلی که فراتر از مرزهای گذشته باشد. خلاقیت مهارت دیدن نادیدنی هاست برای آنکه پا فراتر از مرزهای معمولی بودن میگذارد.

مشخصه های خلاقیت

 • فرآیندی فکری و روانی است.
 • خروجی خلاقیت می تواند در قالب یک اثر، یک ایده، یک راه حل، یک شئ و یا هرچیزی نمایان شود.
 • آنچه که ازخلاقیت بدست می آید، پدیده ای تازه و منحصر به فرد و ارزشمند است.
 • خلاقیت یک استعداد است که در همه افراد کم  و بیش وجود دارد.
 • خلاقیت ویژگی ای است که قابل پرورش است.
 • و همچنین رشد این استعداد با محیط اجتماعی و فرهنگی فرد رابطه مستقیم دارد.

اما از نظر کیتینگ برای پرورش و رشد خلاقیت در شخصیتمان چه چیزهایی ضروری است؟

 1. توانا بودن در تفکر واگرا
 2. داشتن اطلاعات گسترده  و سابقه کاربردی در این زمینه
 3. توانایی ایجاد ارتباط با سایرین برای تبادل اطلاعات
 4. توانایی فرد برای تجزیه و تحلیل منتقدانه

دلایل اهمیت خلاقیت

سرعت تغییرها در عرصه های متفاوت که باعث می شود، بهترین دستاوردهای بشری منسوخ گردد و جهانی شدن تجارت، باعث شده بازارهای وسیع با ازدیاد مصرف کننده با سلایق متفاوت پدید بیایند. افزایش چشمگیر تعداد رقیب ها، رقابت سخت درزمینه های علمی، فناوری و کسب و کار و این جریان تنها در دنیای کسب و کار نیست که اهمیت دارد، در زمینه های شخصیتی و روانشناسی افرادی که به خودشناسی خوبی رسیده اند راه هموارتری برای بروز خلاقیت های شخصیت خود در پیش دارند.

 پس برای فائق آمدن بر این موج یزرگ تنها میتوان با خلاقیت و نورآوری جایگاه خود را حفظ  کرد. 

موانع خلاقیت

سدهای بسیاری بر سر راه ما برای داشتن تفکر و دیدگاه جدید و نو وجود دارد هم در سطح گروهی و هم فردی که عبارتند از:

 • موانع فردی 
 • موانع محیطی
 • موانع اجتماعی
 • موانع سازمانی
 • موانع اقتصادی
 • موانع فرهنگی
 • موانع تاریخی
 • موانع کلان ساختاری

شکوفایی خلاقیت در شما

اشاره کردیم که در همه افراد به صورت کم وبیش این استعداد وجود دارد. اما اینکه چگونه این استعدادمان را در جای خود کشف کنیم و با پرورش آن به چشم اندازهای رویایی خود برسیم، چیزی است که میلیوژِی با تست های شخصیتی و تحلیل های روانشناسی آن، به شما در این راه کمک میکند.

هر فردی با شناخت زوایای متفاوت شخصیت خود پی به ابعادی از وجودش میبرد که به صورت منحصر به فرد دارای آن است و دقیقا همین ویژگی ها به شکلی باورنکردنی خلاقیت شما را در هر زمینه، روشنایی میبخشند.

پس برای اینکه کشف کنید شخصیت شما از چه صفات منحصر به فردی تشکیل شده و تیپ شخصیتی شما چگونه راه شما را ب سمت خلاقیت پیش میبرد، با میلوژی همراه باشید.

 

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟