کمپین رشدانا با همکاری میلوژی


(TOGETHER WE GROW)

میلوژی - توسعه مهارت فردی با راهکارهای روانشناسی

رشدانا - پلتفرم توانمندسازی کسب و کار با تمرکز بر سرمایه های انسانی

به موارد زیر توجه کنید


  • بعد از پر کردن فرم کدی را که  به شما داده شده در قسمت «کد ورودی» وارد کنید.
  • با مشارکت رشدانا  ۵۰ درصد تخفیف برای کارآموزان در نظر گرفته شده است و با یک بار پرداخت دو آزمون مورد نظر در گزینش برای شما باز خواهد شد.
  • پس از ثبت نام تعدادی از آزمون‌ها برای شما باز خواهد شد، با کلیک روی دکمه «انجامش میدم» به سوالات پاسخ دهید.
  • این سوالات پاسخ درست و غلط ندارند و صرفا جهت ایجاد شناخت بهتر به کار می‌روند.
  • اگر در روزهای گذشته عضو میلوژی شده‌اید، از گزینه ورود استفاده کنید و کد را در زمان پرداخت وارد نمایید.

ثبت نام


جنسیت
تاریخ تولد

ورود


ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟